Digilevering

Actief leveren van gegevens op basis van abonnementen

Digilevering is een generieke abonnementenvoorziening voor het verstrekken van gebeurtenisberichten en maakt onderdeel uit van het Stelsel van Basisregistraties. Een afnemer van gegevens uit de aangesloten basisregistraties kan in Digilevering abonnementen vastleggen om op de hoogte gehouden te worden van wijzigingen in de basisregistraties. Voorbeelden van gebeurtenissen zijn: het starten van een onderneming, de geboorte van een persoon of het vaststellen van een inkomen.

Hoe werkt het?

De landelijke voorzieningen van de basisregistratie en de afnemer sluiten een contract voor levering van gebeurtenisberichten. In Digilevering wordt een abonnement aangemaakt, zodat de afnemer voortaan gegevens over de voor hem relevante gebeurtenissen ontvangt. Digilevering maakt het mogelijk om berichten te filteren, zodat de basisregistratie slechts één bericht hoeft te versturen naar Digilevering om de afnemers zo goed mogelijk op maat te bedienen. Op deze manier kan geregeld worden dat een afnemer bijvoorbeeld niet de gegevens van alle startende ondernemingen ontvangt, maar alleen van ondernemingen die starten in een bepaalde woonplaats en/of binnen een bepaalde branche.

Bijvoorbeeld: Een bedrijf geeft een verhuizing door aan de Kamer van Koophandel. Deze wijziging wordt verwerkt in de NHR. Via Digilevering wordt de gebeurtenis doorgestuurd aan relevante afnemers zoals bijvoorbeeld het CBS.

Digilevering maakt bij het aansluiten van afnemers en basisregistraties gebruik van de Digikoppeling standaard (ebMS) voor het uitwisselen van berichten.

Waarom aansluiten op Digilevering?

Aansluiten op Digilevering geeft afnemers de volgende voordelen:

  • Met één aansluiting kan men berichten ontvangen van alle aangesloten basisregistraties
  • Men beschikt altijd over actuele gegevens
  • Dankzij gedetailleerde informatie hoeft men niet zelf achter informatie aan
  • Afnemers maken geen kosten om op een andere manier aan informatie te komen

Stand van zaken

Vanaf 1 februari 2013 gebruikt de Kamer van Koophandel (KvK) Digilevering voor het leveren van gebeurtenisberichten uit het Handelsregister (NHR) met enkele gemeenten en het CBS als afnemer. Organisaties met een publieke taak die gebruik maken van gegevens uit de basisregistraties worden uitgenodigd dit voorbeeld te volgen. In de huidige versie van Digilevering 2.2 is het mogelijk om abonnementen te kopiëren en te filteren per gebeurtenissoort , bijvoorbeeld een postcodeselectie. Aansluiten is mogelijk via Diginetwerk en Internet. Voor beiden is Digikoppeling vereist.

Ook de WOZ en de BAG zijn actief betrokken bij de (door)ontwikkeling van Digilevering. Logius zorgt voor de begeleiding bij aansluiting.

Aansluiten

Heeft uw organisatie een publiek taak en maakt u gebruik van gegevens uit de basisregistraties? U kunt dan met een basisregistratie afspraken maken over te ontvangen gegevens en vervolgens aansluiten op Digilevering. Neem hiervoor contact op met het Servicecentrum van Logius.

Gerelateerde informatie