Basisregistraties

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met daarin gegevens van hoogwaardige kwaliteit, die door alle overheidsinstellingen verplicht en zonder nader onderzoek, worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

De kenmerken van een basisregistratie zijn verwoord in 12 eisen waaraan een basisregistratie moet voldoen. Basisregistraties bevatten authentieke en niet-authentieke gegevens. Het verplicht gebruik door overheidsinstellingen geldt voor de authentieke gegevens in een basisregistratie. In de wet van een basisregistratie ligt vast welke gegevens authentiek zijn. Bij het gebruik van de gegevens is de privacy van de burger gewaarborgd.

Fundament

Basisregistraties vormen het fundament voor:

 • een overheid die niet naar de bekende weg vraagt;
 • een overheid die klantgericht is;
 • een overheid die zich niet voor de gek laat houden;
 • een overheid die weet waarover ze het heeft;
 • een overheid die haar zaken op orde heeft en niet meer kost dan nodig.

Door gegevens uit de basisregistraties aan elkaar te koppelen, ontstaat daadwerkelijk een samenhangend Stelsel van Basisregistraties. Een voorbeeld van een samengesteld gegeven is het woonadres uit de GBA: een persoon uit de GBA met een adres uit de BAG.

Het Stelsel van Basisregistraties, haar onderlinge verbindingen en de status zijn gevisualiseerd. Bekijk de interactieve Stelselplaat (downloadversie Stelselplaat).

De 12 basisregistraties

Het huidige Stelsel van Basisregistraties wordt gevormd door 12 registraties.

Hieronder volgt per basisregistratie een overzicht van belangrijke invoeringsdata en een doorverwijzing naar: de verstrekker, producten en diensten, praktische aansluitinformatie, de gegevenscatalogus, serviceafspraken en de voordelen.

 • BRP - Basisregistratie personen (bestaat uit ingezetenen en niet-ingezetenen)
 • NHR - Handelsregister
 • BAG - Basisregistraties Adressen en Gebouwen (bestaat uit twee basisregistraties)
 • BRT - Basisregistratie Topografie
 • BRK - Basisregistratie Kadaster
 • BRV - Basisregistratie Voertuigen (kentekenregister)
 • BLAU - Basisregistratie voor Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen
 • BRI - Basisregistratie Inkomen
 • WOZ - Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken
 • BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie (voorheen GBKN)
 • BRO - Basisregistratie Ondergrond (voorheen ook wel DINO)

Gerelateerde informatie